Ẩm thực

Blue Lagoon Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:00 - 10:00
 • Thứ 2
  13:00 - 15:00
 • Thứ 2
  18:00 - 22:00
 • Thứ 3
  07:00 - 10:00
 • Thứ 3
  13:00 - 15:00
 • Thứ 3
  18:00 - 22:00
 • Thứ 4
  07:00 - 10:00
 • Thứ 4
  13:00 - 15:00
 • Thứ 4
  18:00 - 22:00
 • Thứ 5
  07:00 - 10:00
 • Thứ 5
  13:00 - 15:00
 • Thứ 5
  18:00 - 22:00
 • Thứ 6
  07:00 - 10:00
 • Thứ 6
  13:00 - 15:00
 • Thứ 6
  18:00 - 22:00
 • Thứ 7
  07:00 - 10:00
 • Thứ 7
  13:00 - 15:00
 • Thứ 7
  18:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  07:00 - 10:00
 • Chủ Nhật
  12:00 - 15:00
 • Chủ Nhật
  18:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món quốc tế

Chế độ ăn kiêng

 • Halal (dành cho người theo đạo Hồi)

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn

Các chi tiết khác

 • Tự chọn (buffet)

Cesare Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  18:30 - 22:00
 • Thứ 3
  18:30 - 22:00
 • Thứ 4
  18:30 - 20:00
 • Thứ 5
  18:30 - 20:00
 • Thứ 6
  18:30 - 20:00
 • Thứ 7
  18:30 - 20:00
 • Chủ Nhật
  18:30 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Ý

Chế độ ăn kiêng

 • Halal (dành cho người theo đạo Hồi)

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)

Palm Island Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  06:30 - 09:30
 • Thứ 3
  06:30 - 09:30
 • Thứ 4
  06:30 - 09:30
 • Thứ 5
  06:30 - 09:30
 • Thứ 7
  06:30 - 09:30
 • Chủ Nhật
  06:30 - 09:30

Thể loại ẩm thực

 • Món địa phương

Chế độ ăn kiêng

 • Halal (dành cho người theo đạo Hồi)

Không gian

 • Phù hợp với gia đình

Các chi tiết khác

 • Tự chọn (buffet)
 • Chỉ phục vụ khách đến nghỉ
 • Chỗ ngồi ngoài trời

Kona Kai Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  06:30 - 09:30
 • Thứ 3
  06:30 - 09:30
 • Thứ 4
  06:30 - 09:30
 • Thứ 5
  06:30 - 09:00
 • Thứ 6
  06:30 - 09:30
 • Thứ 7
  06:30 - 09:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Á

Không gian

 • Hiện đại

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Chỉ phục vụ khách đến nghỉ

Sphinx Bar

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  10:00 - 23:30
 • Thứ 3
  10:00 - 23:30
 • Thứ 4
  10:00 - 23:30
 • Thứ 5
  10:00 - 23:30
 • Thứ 6
  10:00 - 23:30
 • Thứ 7
  10:00 - 23:30
 • Chủ Nhật
  10:00 - 23:30

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại

Các chi tiết khác

 • Chỉ phục vụ khách đến nghỉ
 • Chỗ ngồi ngoài trời

Pool Bar

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  10:00 - 05:00
 • Thứ 3
  10:00 - 05:00
 • Thứ 4
  10:00 - 05:00
 • Thứ 5
  10:00 - 05:00
 • Thứ 6
  10:00 - 05:00
 • Thứ 7
  10:00 - 05:00

Beach Bar

Internet lounge

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  10:00 - 20:00
 • Thứ 3
  20:00 - 22:00
 • Thứ 4
  11:00 - 22:00
 • Thứ 4
  10:00 - 22:00
 • Thứ 6
  10:00 - 22:00
 • Thứ 7
  10:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  10:00 - 22:00

Chế độ ăn kiêng

 • Halal (dành cho người theo đạo Hồi)
 • Ăn chay

Không gian

 • Hiện đại

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Chỉ phục vụ khách đến nghỉ